• Har du startet ungdomsbedrift, studentbedrift eller elevbedrift gjennom Ungt Entreprenørksap (UE) og trenger en bankkonto?

    Se vårt tilbud til bedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)