• Du kan bytte spareprofil uten ekstra kostnader og lovmessige konsekvenser. 

  Ønsker du å velge selv? Velg mellom disse spareprofilene: 

  Alle porteføljene leveres med aktiv forvaltning av SpareBank 1 Forsikring AS eller ODIN Forvaltning AS. Du bestemmer selv hvem du ønsker.

  Forvalterne tilbyr de samme spareprofilene:

  • Forsiktig
  • Moderat
  • Offensiv
  • 100 % aksjer

  Du kan bytte spareprofil uten ekstra kostnader og skattemessige konsekvenser. For mer informasjon om fondsforvalterne og avkastningshistorikk, gå til sparebank1.no/avkastning.Du kan ikke velge basisforvaltning (indeks) når du sparer i pensjonskonto. Indeksforvaltning er ikke aktiv forvaltning hvor målet er å oppnå samme avkastning som markedet.