gront boliglan svg

Grønt boliglån

Skal du bygge ny bolig, pusse opp eller bytte varmeløsning? Nå får du bedre lånebetingelser om du velger miljøvennlige løsninger.

Rimeligere enn vanlig boliglån.
Premierer deg som tar hensyn til miljøet.
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden.

Hva er Grønt boliglån?

Grønt boliglån er lån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger. Lånet har svært gunstig rente og er rimeligere enn vanlig boliglån. 

Grønt boliglån kan innvilges til fire ulike låneformål:
 • Lån til generelle energibesparende tiltak. 
  Grønt boliglån inntil 250 000 kroner.
 • Oppgradering av eksisterende bygg.
  Grønt boliglån inntil 1 000 000 kroner.
 • Nybygg av passivhus eller plusshusstandard.
  Grønt boliglån inntil 1 000 000 kroner.
 • Kjøp av nybygd, særdeles miljøvennlig bolig i Zero Emission Neighbourhoods – gjelder boområdet Ydalir i Elverum.
  Grønt boliglån inntil 1 000 000 kroner.


Renter og vilkår

0,00 % *
 • * Inntil 250 000 kroner til 0,00 % rente første året
 • Opptrapping med 0,6 prosentpoeng årlig i 3 år, til 1,80 %
 • Inntil 750 000 kroner til 1,80 % rente fra første året
 • Maksimal løpetid 10 år, deretter ordinære betingelser

Priseksempel: Eff. rente 1,79 %, kr. 250 000,-,  o/10 år, totalt kr. 273 013,-


Grønt boliglån blir skilt ut som et eget lån ved siden av boliglånet du har, og gjelder utgifter som er dokumentert og knyttet til valg av energibesparende løsninger. 


Grønt boliglån er et tilbud til deg som har lån til bolig eller fritidsbolig hos oss i SpareBank 1 Østlandet, eller flytter lånet ditt fra en annen bank til oss. Grønt boliglån gis til låneformålene listet nedenfor hvor kvitteringer/fakturaer ligger til grunn og er godkjent av ENOVA. ENOVA gir rettighetsbasert støtte til energitiltak i bolig
 

Renter

Du får 0 % rente det første året, på inntil 250 000 kroner av lånet. Etter ett år økes renten med 0,6 prosentpoeng hvert år, opp til maksrente 1,8 %. Opptrappingen og maksrente kan bli justert ved renteendring. Avhengig av formål, kan du låne inntil 1 000 000 kroner i Grønt boliglån, de siste 750 000 kronene med en maksrente som for tiden er på 1,8 %. 

Det gis ikke avdragsfrihet på Grønt boliglån, men nedbetalingstiden kan avtales etter gjeldende rutiner for boliglån. Er ikke Grønt boliglån nedbetalt etter 10 år konverteres betingelsene på lånet til normal rente. 

Priseksempel:

Beløp: 250 000 kroner
Nedbetalingstid: 10 år
Rente: 0 % første år, 0,6 % år to, 1,2 % år tre og 1,8 % år fire og inntil 10 år
Gebyrer: 50 kroner i termingebyr, 1 000 kroner i etableringsgebyr og 0 kroner i depotgebyr
Effektiv rente: 1,70 %
Totalt innbetalt: 272 028 kroner
 

Lån til generelle energibesparende tiltak

 • Her godkjennes de til enhver tid rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til innen dette låneformålet. 
 • Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.
 • Lån inntil kr 250 000.
 • 0 % rente første år.
 • Etter ett år økes renten med 0,6 prosentpoeng hver år, opp til maksrente 1,8 %.
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer/fakturaer (ikke eldre enn 12 måneder) og tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.
   

Oppgradering av eksisterende bygg

 • Her godkjennes de til enhver tid rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til innen dette låneformålet. En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson. 
 • Oppgradering av bygningskroppen. Lån inntil kr 1 000 000.
 • Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.
 • 0 % rente første år på kr 250 000.
 • Etter ett år økes renten med 0,6 prosentpoeng hver år, opp til maks 1,8 %.
 • 1,8 % rente på inntil 750 000 fra første år.
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer/fakturaer (ikke eldre enn 12 måneder) og tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.

 

Nybygg av passivhus eller plusshusstandard 

 • ENOVA gir ikke lenger støtte til nybygg til passivhus eller plusshusstandard. Imidlertid kan privatpersoner søke om de fleste energitiltakene i ett nybygg. Se liste hos ENOVA
 • Grønt boliglån kan innvilges til nybygg av slike hus hvis en energiplan for huset dokumenteres av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson og at energitiltakene tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA. 
 • 0 % rente første år opp til 250 000 kroner.
 • Etter ett år økes renten med 0,6 prosentpoeng hvert år, opp til maks 1,8 %
 • 1,8 % fast rente på beløp mellom 250 000 kroner og 1 000 000 kroner.
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.
   

Kjøp av nybygd bolig på Ydalir i Elverum (ZEN)

 • Nye boliger som defineres innenfor bydel Ydalir i Elverum kvalifiserer autiomatisk for Grønt boliglån. 
 • Boligene er forhåndsgodkjent gjennom Elverum Tomteselskap sin masterplan del 2 for området Ydalir. 
 • 0 % rente første år opp til 250 000 kroner.
 • Etter ett år økes renten med 0,6 prosentpoeng hvert år, opp til maks 1,8 %.
 • 1,8 % fast rente på beløp mellom 250 000 kroner og 1 000 000 kroner.
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.

Hvilke tiltak kan du søke Grønt boliglån til?

Energibesparende tiltak

Lån til rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til.

Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.

Oppgradering av eksisterende bygg

Lån til rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til. 

En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson. 

Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.

Nybygg av passivhus eller plusshusstandard

Lån til nybygg av slike hus hvis en energiplan for huset dokumenteres av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson og at energitiltakene tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA. 

Se listen hos ENOVA.

Nybygg i Ydalir i Elverum (ZEN)

Lån til nye boliger som defineres innenfor bydel Ydalir i Elverum kvalifiserer autiomatisk for Grønt boliglån. Boligene er forhåndsgodkjent gjennom Elverum Tomteselskap sin masterplan del 2 for området Ydalir.


Støtteordninger

Hos ENOVA kan du få råd om energibesparende tiltak, og søke om støtte. Mange kommuner tilbyr også slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.