Skatteregler for pensjonskonto

Fra 1. januar 2019

Myndighetene ønsker at alle investeringer i aksjer skal ha lik beskatning, enten det dreier seg om Pensjonskonto, Aksjesparekonto eller aksjefond, derfor ble disse reglene endret fra 1. januar 2019.


Fra 2019 ble den skattepliktige avkastningen fra pensjonskonto delt i to deler:
  • Aksjeavkastning (skattesats 31,68 % i 2020)
  • Renteavkastning (skattesats 22 % i 2020)

Aksjeandelen på avtalen din får årlig beregnet et skjermingsfradrag slik at deler av avkastningen ved uttak blir skattefri. I tillegg får andelen av din Pensjonskonto som er investert i aksjefond en rabatt ved beregning av formuesskatt. Det betyr at kun 75 % av aksjeandelen av din Pensjonskonto beskattes som formue.  

Hva betyr dette for meg som sparer i Pensjonskonto?

De nye reglene innebærer en høyere skattesats på aksjer enn på renter, men gir deg også skjermingsfradrag og rabatt på aksjer ved beregning av formue. Pensjonskonto vil fortsatt ha utsatt skatt på avkastning så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte investeringsprofil uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjer og renter.

Hvilken betydning de nye reglene vil ha for din avtale, avhenger blant annet av hvor stor avkastning du har, hva fremtidig avkastning blir, hvordan renten utvikler seg og hvor lenge du tenker å spare.

Mann sitter med laptop. Illustrasjon

Hva lurer andre på?