Penger kan vokse av seg selv. Lite kan bli til mye om du starter tidlig.

Sparepenger på en bankkonto blir ofte mindre verdt over tid. Sparer du i fond øker du sjansen for økt verdi.

Start tidlig – la pengene dine vokse

Dersom du setter inn et fast månedlig beløp og du klarer å la pengene stå urørt, så vokser de raskere og raskere. Det kalles renters rente-effekt, og er gull verdt for deg som er ung.


Det lønner seg å starte sparingen tidlig. Dersom du setter inn 800 kroner i måneden og starter tidlig, kan du ha godt over 1 million ved fylte 67 år*. Utsetter du sparingen blir sluttbeløpet betydelig lavere.

Å sette opp en pensjonssparekonto eller sparing i aksjefond vil ta deg fem minutter og vi skal veilede deg hele veien gjennom.

 

Hvilken sparing passer for deg?

Pensjonssparekonto

En sparing som automatisk tilpasses din alder hvor du selv bestemmer aksjeandel.

  • skal spare i minst 10 år og ønsker sparing tilpasset din alder.
  • forventer høy avkastning, aksepterer verdisvingninger i spareperioden og ønsker muligheten til å velge risiko selv.
  • liker å ha muligheten til å ta ut hele eller deler av beløpet når du selv vil.
  • selv ønsker å endre sammensetning av renter og aksjer i sparingen din. 
  • ønsker mindre risiko ved gradvis nedtrapping av aksjeandel når du nærmer deg pensjonsalder. Fra du fyller 40 år kan du velge at aksjeandelen i sparingen automatisk reduseres.

 

Eksempel på en offensiv spareprofil hvor 75 % av pengene plasseres i aksjer og 25 % i renter.

SpareBank 1s utvalgte aksjefond

Tre utvalgte aksjefond tilpasset deg som forventer høy avkastning og samtidig kan akseptere relativt store verdisvingninger i spareperioden.

  • skal spare i minst 10 år.
  • forventer høy avkastning og aksepterer verdisvingninger i spareperioden.
  • liker å ha muligheten til å ta ut hele eller deler av beløpet når du selv vil.
  • ønsker en sammensetning av norske og utenlandske aksjefond som sprer risiko.

 

SpareBank 1s utvalgte aksjefond er en pakke som består av to globale aksjefond og ett norsk aksjefond.

* Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ved beregning av fremtidig sparesaldo legger vi til grunn en årlig gjennomsnittlig avkastning på 5,8 %.  Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning for sparekonto er basert på historisk rente og kan variere sett mot dagens rente.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no