Så mye velger andre på din alder å investere i fremtiden sin hver måned!

Du er i din beste alder til å begynne å investere penger til alt du ønsker deg i fremtiden. Fordi du er ung, er beløpet du trenger å spare hver måned lavt.


De fleste på din alder sparer
500 kroner hver måned

Innen du har fylt 67 kan dette ha vokst til minst 600 000 kroner. Det betyr 3300 kroner ekstra hver måned som gir deg større frihet til å leve som du ønsker*.

Derfor har vi har gjort det enkelt for deg. Du kan velge mellom pensjonssparekonto eller aksjefond.

Det vil ta deg fem minutter
og vi skal veilede deg hele veien gjennom. 

I det øyeblikket du klikker start, er du på god vei til å bli fremtidens millionær!
 

Her er 3 gode grunner til at du bør starte nå:

Pengene får lengre tid å vokse på.

De vokser uten at du trenger å gjøre noe.

Du vil ha større økonomisk frihet senere i livet.


Hvilken sparing passer for deg?

Pensjonssparekonto

En sparing som automatisk tilpasses din alder hvor du selv bestemmer aksjeandel.

  • skal spare i minst 10 år og ønsker sparing tilpasset din alder.
  • forventer høy avkastning, aksepterer verdisvingninger i spareperioden og ønsker muligheten til å velge risiko selv.
  • liker å ha muligheten til å ta ut hele eller deler av beløpet når du selv vil.
  • selv ønsker å endre sammensetning av renter og aksjer i sparingen din. 
  • ønsker mindre risiko ved gradvis nedtrapping av aksjeandel når du nærmer deg pensjonsalder. Fra du fyller 40 år kan du velge at aksjeandelen i sparingen automatisk reduseres.

 

Eksempel på en offensiv spareprofil hvor 75 % av pengene plasseres i aksjer og 25 % i renter.

SpareBank 1s utvalgte aksjefond

Tre utvalgte aksjefond tilpasset deg som forventer høy avkastning og samtidig kan akseptere relativt store verdisvingninger i spareperioden.

  • skal spare i minst 10 år.
  • forventer høy avkastning og aksepterer verdisvingninger i spareperioden.
  • liker å ha muligheten til å ta ut hele eller deler av beløpet når du selv vil.
  • ønsker en sammensetning av norske og utenlandske aksjefond som sprer risiko.

 

SpareBank 1s utvalgte aksjefond er en pakke som består av to globale aksjefond og ett norsk aksjefond.


*Tatt utgangspunkt i snitt av forventet levealder. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ved beregning av fremtidig sparesaldo legger vi til grunn en årlig gjennomsnittlig avkastning på 5,8 %.  Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning for sparekonto er basert på historisk rente og kan variere sett mot dagens rente.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no