Kæsj – læringsapp for barn og unge

Verdens første læringsapp som lærer barn og unge å reflektere rundt økonomi og egen fremtid ved hjelp av AR-teknologi. Tilpasset 6.–10. trinn, kan lastes ned av alle – og er helt gratis. 

Kæsj – læringsapp for barn og unge - SpareBank 1 Østlandet

En gratis app
– for alle

Alle med en smarttelefon eller et nettbrett kan laste ned Kæsj gratis i App Store eller Google Play. Kan spilles med lærer, foreldre eller med venner. Prøv den i dag!

Perfekt for klasserommet

Kæsj lærer barn og unge om personlig økonomi på en på en praktisk måte. Den benytter reelle situasjoner, priser og lønninger som vi alle møter i det virkelige liv.

Svarer på kompetansemål

Kæsj er tverrfaglig og svarer på målsettingen om å få personlig økonomi inn i fag som matte, samfunnsfag, folkehelse og livsmestring. Den er også fri for reklame.

Gjør personlig økonomi gøy – for hele klassen

Kæsj er et gratis læringsverktøy som svarer på flere av kompetansemålene i læreplanen for matte, samfunnsfag, folkehelse og livsmestring. Appen er et resultat av et læringsprogram SpareBank 1 Østlandet har hatt for skoleklasser siden 2017.

Her har vi har samlet en rekke tips for hvordan du kan bruke appen i din undervisning.

Kæsj er et flott supplement til økonomiopplæringen i både matte og samfunnsfag, og åpner for mange diskusjoner og refleksjoner rundt ting som ulik lønn i ulike yrker, skatt, fordeling av penger i budsjett og hvordan de økonomiske valgene vi tar påvirker oss. Appen svarer med det på flere av kompetansemålene i fag som matte og samfunnsfag.

Her er en oppsummering av appens innhold og noen forslag til spørsmål som kan brukes for å engasjere elevene utenfor spillet:

1. Få alle til å laste ned appen på nettbrettet eller smarttelefonen. Elvene kan fint sitte to og to sammen på samme nettbrett.

2. Som lærer styrer du fremgangen i spillet. På denne måten unngår du at elevene kommer fortsetter før dere har fått diskutert og reflektert rundt de ulike regnstykkene og valgene som kommer. Det gjør det også lett for deg som lærer å pause spillet for å reflektere og snakke om de ulike temaene/emnene.

3. Når en starter spillet starter det med at alle elevene får «utdelt» hver sin øy. På denne øyen vil det de kjøper i spillet dukke opp, som hus, bil/transport, klær, mat og fritidsaktivitet. Etter at elevene har fått hver sin øy så skal de lære hvordan de fordeler penger i budsjettet. Her er det en robot som skal hjelpe den. Ved å trykke på en budsjettpost flytter roboten seg dit, trykker du en gang til vil den plukke opp penger fra posten, for å legge ut penger trykker eleven på hodet til roboten. Dette er bare en øvingsfase, og påvirker ikke de unges økonomi videre.

4. I neste steg gir du elevene et yrke. Når de har fått yrket sitt dukker roboten opp igjen med en kalkulator og en notisblokk. Her skal de gjennom tre regnestykker. De får opplyst en brutto årslønn og første oppgave er å regne ut hva det gir i brutto månedslønn. Så skal de regne ut hvor mye de skal betale i skatt. Det siste det regnestykket er da å finne netto månedslønn. Før du som lærer åpner neste økt, er dette et bra sted å ta en prat om skatt.

Forslag til spørsmål å reflektere rundt i klasserommet:

 • Hvorfor betaler vi skatt?
 • Hvorfor betaler ikke alle det samme?
 • Hva brukes skatten til?
 • Hvem bestemmer nivået på skatten?

5. Deretter begynner fordelingen av inntekten. Elevene skal gjennom fem butikker hvor de kan kjøpe hus, bil/transport, klær, mat og fritidsaktiviteter. I tillegg må de inn i budsjettet og fordele penger på forsikring, sparing, veldedighet og andre utgifter.


Forslag til spørsmål å reflektere rundt i klasserommet:

 • Hva er forsikring?
 • Hvorfor bør/må man ha det?
 • Hvordan fungerer forsikring(selskap)?
 • Hva er veldedighet?
 • Bør man gi til veldedighet?
 • Hvor mye bør man gi?
 • Hvilke andre utgifter tror elevene de vil trenge å holde av penger til?

6. Etter første runde med handling og utlegging i budsjettet er det fint med en liten stopp. her kan elevene forklare hvordan de har fordelt penger i budsjettet og begrunne valgene sine. Det er også fint å få elevene til å reflektere over valgene de har tatt, fikk de råd til alt de ønsket seg eller måtte de gå på noen kompromiss med seg selv?

7. Neste steg er lønnsøkning. Her kan du som lærer snakke om ansiennitet og mer utdannelse og at det kan gi høyere lønn. Det er også stor variasjon mellom de ulike yrkene hva elevene får i økning. Etter lønnsøkningen kan elevene gå inn å gjøre endringer på budsjettet sitt igjen.

8. Til slutt skal elevene innrede huset sitt. Her får de som har vært flinkt til å spare i de tidligere stadiene en liten bonus. De får nemlig et baderom og et ekstra, enten ett av disse eller begge deler, alt ettersom hvor mye de sparte. Det de skal innrede er stue, kjøkken og soverom. Størrelsen på rommet er basert på hvilket hus man kjøpte innledningsvis i spillet. Denne oppgaven er inkludert for å lære elevene at det koster mye å innrede et hus.

Forslag til spørsmål å reflektere rundt i klasserommet:

 • Hvor mye plass trenger man?
 • Hva valgte man å prioritere?
 • Var det noe man hadde lyst på som man ikke hadde råd til?
 • Et større hus krever mer penger ved innredning – hva er best, stort hus med lite møbler, eller et mindre hus som har nok møbler?

Ved å ta i bruk appen har du som lærer mange mulige samtaleemner knyttet til personlig økonomi. Appen kan brukes som en innledning til et kapittel, som en del av et prosjekt eller som mal for en samtale rundt personlig økonomi.

Hvordan kan Kæsj brukes i skolen? Jesper forklarer deg!

Nå kan du se webinaret hvor vår ungdomskoordinator Jesper Foss forklarer hvordan Kæsj kan brukes i undervisning på skolen. 

Video placeholder image

Last ned Kæsj her

Derfor laget vi Kæsj


En økonomiopplæring som engasjerer

"Som en av Norges største banker er økonomiutdanning en del av vårt samfunnsansvar. Derfor ønsker vi å samarbeide med foreldre og skole for å sikre sunn økonomisk forståelse blant unge. Jeg har besøkt titalls antall klasserom med appen så langt, og både lærere og elever digger den."

JESPER FOSS - Ungdomskoordinator SpareBank 1 Østlandet


Spørsmål og svar

Hva lurer andre på?

Appen lastes ned gratis i App Store og Google Play av alle som ønsker. Den kan dermed tas i bruk i klasserommet av lærere på egenhånd, av foreldre hjemme, og av ungdom selv. Den er i hovedsak tiltenkt ungdom på ungdomsskoletrinnet, men er også blitt testet blant barn ned i femteklasse.

Elvene trenger kun nettbrett eller smarttelefon for å bruke appen, men flere kan gjerne samarbeide om å spille spillet på én enhet.  

Appen er fri for reklame. SpareBank 1 Østlandets logo er kun synlig når appen laster opp for å opplyse om utgiver på en nøktern måte.

Appen erstatter ikke tradisjonelle læringsmetoder i skolen, men fungerer som et effektivt supplement for praktisk læring. Den berører temaer innenfor matte-, samfunnsfag-, folkehelse- og livsmestringsfaget. Den svarer på læreplanen, og bidrar til å gjøre økonomilæring enkelt og morsomt. 

Appen er først verden til å ta i bruk AR-teknologi og spillifisering for å lære unge om personlig økonomi – på en praktisk, enkel og morsom måte. Den tar for seg reelle situasjoner som man møter i livet, som både forbruk, lønn, sparing og mer.

Appen er en digitalisering av et læringsprogram SpareBank 1 Østlandet har holdt på med siden 2017, hvor den dedikerte ungdomskoordinatoren, Jesper Foss, har reist rundt på skoler og gjesteundervist i personlig økonomi. Som en del av dette programmet har 4000 antall elever testet appen, og både elever og lærere oppgir at den har gitt veldig godt læringsutbytte og motiverer klassen. Appen som vi lanserer nå er videreutviklet og blir tilgjengeliggjort for alle som ønsker. Slik kan den tas tas i bruk i klasserommet av lærere på egenhånd, av foreldre hjemme, og av ungdom selv.

Appen er utviklet med hensikt å engasjere hele klasserommet, uavhengig av ferdighetsnivå. Alle spiller igjennom det samme, vanskelighetsgraden styres etter brukerens kunnskap og hvordan læreren legger opp undervisningen rundt. I klasserommet er det lærer som styrer fremdriften, og som sikrer at alle henger med.

Elevene får utdelt forskjellige yrker hver gang man bruker appen, og hvilke valg du tar underveis påvirker veien din videre. Intensjonen er at unge kan bruke appen til å prøve seg på ulike reelle situasjoner, og reflektere over hvordan forskjellige valg påvirker din situasjon.

Se også

Gratis-appen som gjør økonomi gøy – for hele klassen!
Nå lanserer SpareBank 1 Østlandet en gladnyhet for alle lærere: Kæsj er verdens første gratis læringsapp som bruker AR-teknologi til å lære unge om personlig økonomi.
Kæsj - appen som gjør det lett å prate økonomi med barna
Hvordan skal du snakke med barna dine om økonomi? Jesper Foss, ungdomskoordinator i SpareBank 1 Østlandet, mener det bør skje på barnas premisser – og med realistiske summer.