Grønne bedriftslån

Vi er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling, og  våre kunder skal gjøre gode og lønnsomme investeringer for fremtiden.


Derfor har vi utviklet gunstige finansieringsprodukter for prosjekter og tiltak som bidrar til det grønne skiftet i vår region.Hva er et grønt bedriftslån?

Et grønt bedriftslån er et finansieringsprodukt som tilfredsstiller kravene til kvaliteter og dokumentasjon for hver bransje.

Grønne bedriftslån er finansiert gjennom en dedikert grønn obligasjon, der vi som bank løpende vil dokumentere at midlene benyttes til formål som er bærekraftige.

Vi tilbyr grønne byggelån og grønne nedbetalingslån.

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Disse aktivitetene kan kvalifisere:

· Nybygg, kjøp og oppgradering av boliger og næringsbygg

· Landbruk

· Skogbruk

· Fornybar energi


Vi ønsker å skape verdier som varer

Vårt grønne rammeverk er sertifisert av Cicero Shades of Green med karakter «medium».

Rammeverket beskriver i detalj hvilke områder og bransjer som kan kvalifisere for grønne bedriftslån, og hva som kreves.

I kredittprosessen vil vi vurdere:

· At investeringen er i tråd med de aktuelle kravene i vårt grønne rammeverk

· Hvordan miljøeffektene dokumenteres og rapporteres

· Bedriftens arbeid med ESG

Kravene er knyttet til energieffektivitet og energiklasse, og er tilpasset byggets byggeår og teknisk byggestandard (TEK).

ENOVA-støttede tiltak kan også kvalifisere. BREEM-NOR, Svanemerket og Future Built er andre aktuelle kriterier.

Søkers drift må være i tråd med bransjens «Klimasmart landbruk», eller kvalifisere for ENOVA-støtte.

Skogen må være FSC eller PEFC-sertifisert.

Vannkraft, samt fjernvarme med biomasse som brensel, følger spesifikke krav avhengig av størrelse og utslipp.