Ny lov om uførepensjon

Den nye uførepensjonsloven for private bedrifter har nye
beregningsregler og ingen krav til tjenestetid.
Loven er ment å gi en uføredekning som ligger nært opp til uførepensjonen i offentlig sektor.


Bakgrunn

1.07.2006 ble det pliktig for bedriftene å etablere en pensjonsavtale (OTP) for sine ansatte. Den inneholder kun sparing til alderspensjon. Uførepensjon er frivillig for bedriftene.

For bedrifter som har uføredekning opptjenes rettigheter basert på når man ansettes. Uførepensjonsordningene endres nå slik
at ansatte får full uføredekning uavhengig av når man begynner.

Nå kan bedriften bestemme hva som er maksimalt inntektsnivå for
uførepensjonen. Uførepensjon vil nå utbetales som et selvstendig tillegg til uføretrygden fra folketrygden. Ny uføretrygd fra folketrygden utgjør en brutto ytelse på 66 prosent av gjennomsnittlig inntekt i de 3 beste av de siste 5 årene opp til et tak på 6 G (544 080 kroner).


De nye rammene for uførepensjon til ansatte:
  • Et tillegg på inntil 3 prosent av inntekt opp til 12 G (1 088 160 kroner).
  • Pluss et valgfritt kronebeløp inntil 25 prosent av G (22 517 kroner), maksimalt 6 prosent av inntekten.
  • For inntekt mellom 6 G og 12 G kan det i tillegg avtales inntil 66 prosent uførepensjon. Folketrygden gir ingen uførepensjon over 6 G.
  • Inntekt skal som hovedregel være «normal årslønn».
  • Barnetillegg kan avtales.

Oppsummering for bedrifter med uførepensjon

Ny uførepensjon tar hensyn til at man får uføretrygd fra NAV på 66 % av lønn
inntil 6 G. De fleste bedrifter vil derfor oppleve at kostnaden med uførepensjon går ned og de ansatte vil oppleve at uførepensjonen fra SpareBank 1 Forsikring reduseres.

SpareBank 1 Forsikring har sendt ut brev til de fleste kundene med konsekvensberegning både for bedrift og ansatt.
Brevet finner din bedrift også i Spare- og Forsikringstjenesten. Vedlagt brevet er svarskjema for endring av avtalen. Avtalen kan også endres her.

Oppsummering for bedrifter uten uførepensjon

Nytt regelverk fører til rimeligere uførepensjon for de fleste bedrifter.

Ønsker din bedrift uførepensjon til ansatte?

 


Vi gjør oppmerksom på at innlegget i denne artikkelen ikke erstatter personlig rådgivning.

Artikkelen er skrevet av pensjonsrådgiver for bedriftsmarkedet i
SpareBank 1 SMN Karl Petter Kilnes