Frokostmøter for bedrifter

Påmelding til frokostmøtet
"Vi forenkler arbeidsdagen - for bedriften"

Her kan du skrive på hvem i din bedrift du ønsker å melde på møtet

Jeg ønsker å delta på møtet i bankens lokaler