Kontoutskrift / meldinger

Fra 1. desember 2016 vil det koste kr 15,- per forsendelse å motta kontoutskrifter eller andre meldinger i posten.

Dere kan i stedet velge å få tilsendt meldingene i nettbank eller på e-post.

Hvordan ønsker dere å motta kontoutskriftene / meldingene deres?