meld skade på kjøretøy bedrift

Meld skade på bedriftskjøretøy

Hva har skjedd?