Driftskreditt for landbruket

Har du av og til kortsiktige likviditetsbehov? Da kan en driftskreditt være en god løsning.

Enkel og fleksibel finansieringsform.
Fungerer som en bufferkonto.
Betaler kun rente på beløp som er benyttet.

Slik fungerer driftskreditt for landbruket

Driftskreditten hjelper deg i de periodene hvor utgiftene er høyere enn innbetalingene. Med driftskreditt for landbruket, får du en forhåndsavtalt kreditt på kontoen du bruker til driften. Slik kan du alltid gjøre opp for deg til rett tid, selv om ikke det skulle være dekning på kontoen.

Vi hjelper deg å finne den riktige kredittrammen, og du betaler kun rente på den delen av kreditten du bruker.

Kredittrammen er normalt på maks 40 prosent av omsetning, og skal dekke ditt kortsiktige likviditetsbehov, slik dette bestemmes av forholdet mellom utgiftene og inntektene over produksjonsperioden.

Fordelingen av utgiftene og inntektene over tid, vil for eksempel være sesongbestemt eller ha sammenheng med naturgitte vekslinger i produksjonen fra år til år. I landbruket regner vi ofte med at gjenvinningstiden for omløpsmidlene normalt ligger innenfor en tidsramme på 1 til 1,5 år. I løpet av denne tiden må produksjonen normalt kaste av seg inntekter til nedbetaling av driftskreditten.


Eksempel på hvordan driftskreditt fungerer