Boligbyggforsikring

Med en skreddersydd forsikring sikres bygninger tilknyttet borettslag og boligsameier. 

 • Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
 • I tillegg til å forsikre selve bygget dekkes også erstatningsansvar borettslaget eller sameiet kan pådra seg som eier.
 • Med Boligbygg Topp utvides forsikringen til å gjelde også for maskinskade, rettshjelp, styreansvar, kriminalitet og kunstnerisk utsmykning.

Forsikringen dekker

Du kan velge mellom standard- og toppforsikring.

Standardforsikringen dekker

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri- og hærverksskader
 • Skade som skyldes snøtyngde og snøras fra tak
 • Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
 • Skade som skyldes ekstraordinær svikt i bygningens bærende konstruksjon
 • Skade på hageanlegg
 • Naturskader (skader etter skred, storm, flo med mer)
 • Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget kan pådra seg
 • Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft

Toppforsikringen dekker i tillegg

 • Maskinskade
 • Styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kriminalitet
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Tap av gass, vann eller annen væske
 • Tap av penger og verdipapirer

 Tilleggsforsikringer

 • Husleietap
 • Riving og rydding
 • Offentlig påbud

Snarveier