Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig få skattefradrag.

  • Gir fordeler for deg med høy personninntekt (over 7,1 G).
  • Skattefradrag for en del av det du har betalt.
  • Du kan knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Markedets beste avkastning på innskuddspensjon

  • Du kan spare inntil 6 % av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G
    (G = 93.634 kroner).
  • Du kan få skattefradrag for inntil 50 % av det du betaler. 
  • Du kan knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Vi anbefaler innskuddspensjon kun for selvstendig næringsdrivende med høy inntekt (over 7,1 G) og generelt god økonomi.

 


Forsiktig

25 % aksjer og 75 % rentefond.

Moderat

50 % aksjer og 50 % rentefond.

Offensiv

75 % aksjer og 25 % rentefond.

100 % aksjer

Her spares det kun i aksjer.


Hva lurer andre på?


Priser og vilkår

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger