Representantskapet

Vi trenger kunder som kan bestemme

Sparebanker er ikke helt som andre banker, her er kundene med på å påvirke bankens videre vekst og utvikling. 

Kjenner du noen som kan gjøre en god jobb i vårt representantskap?

Forslag  kan sendes inn til og med 31. januar 2023.


Hvem kan stille til valg?

Dette er kriteriene som må oppfylles:

- har fylt 18 år.

- har vært kunde i minst 6 måneder.

- har hatt et innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minimum 2.500 kroner de siste seks måneder. 

Alle foreslåtte kandidater blir kontaktet av valgkomiteen etter 31. januar.  


Om representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. 

Representantskapet har 24 medlemmer og 9 varamedlemmer. De representerer kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Hvordan skjer valget

Våre personkunder kan stemme digitalt i februar 2022. Valglisten innstilles av valgkomiteen og publiseres på www.rhbank.no senest 2 uker før valget.