Vi trenger kunder som kan bestemme

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Her sitter også kundene i vårt øverste organ, representantskapet. Kjenner du noen som kan gjøre en god jobb her? 

Forslag  kan sendes inn til og med 31. januar 2022.


Hvem kan du foreslå?

Personen du foreslår inn i representantskapet må være over 18 år. 

Personen må være innskyter hos oss. Det betyr at de må ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minst 2.500 kroner siste seks måneder. 

 


Om representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. 

Representantskapet har 24 medlemmer og 9 varamedlemmer. De representerer kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Hvordan skjer valget

Våre personkunder kan stemme digitalt i februar 2022. Valglisten innstilles av valgkomiteen og publiseres på www.rhbank.no senest 2 uker før valget.