Kristin Ruud
Leder Informasjon og Samfunnskontakt
928 94 737