Kristin Ruud
Banksjef Informasjon og Samfunnskontakt
928 94 737