Hole kommune skifter bankforbindelse

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har opparbeidet seg god erfaring og kompetanse i å betjene lokale kommuner. Fra tidligere har banken både Gran, Lunner og Jevnaker kommune på kundelisten og er derfor svært godt fornøyd med å kunne ønske også Hole kommune velkommen. 


Å være en god økonomisk medspiller for denne type organisasjon er på mange måter annerledes enn øvrige næringslivskunder, kommenterer banksjef Bedriftsmarked Bjørn Rune Rindal.

Det er hovedsakelig betalingsstrømmen i en kommune som må gis ekstra oppmerksomhet. Dette er godt ivaretatt av Erik Gjerdbakken og Elisabeth Breivold i bankens bedriftsavdeling.

Avtalen gjelder fra 1. mai og varer i minst 3 år.
For kommunens innbyggere vil de først og fremst merke forskjellen ved at
bankbyttet medfører nytt kontonummer for betaling av kommunale regninger. Dette
vil komme tydelig frem på fakturaen. Innbyggere som har e-faktura eller autogiro vil automatisk betale til riktig kontonummer.

Med fysisk kontor på Vik Torg, egen næringslivsavdeling i Hønefoss og godt utbygde selvbetjente løsninger, mener banksjefen de skal kunne serve Hole kommune på en god måte.

Avtalen ble inngått hos SpareBank 1 Ringerike Hadeland torsdag 25. februar. Det var tre aktører med i anbudsrunden. Økonomiansvarlig Elin Aasnæs uttrykker at hun er godt fornøyd med at anbudet havnet hos lokal sparebank og gleder seg til å utvikle et godt samarbeid med banken.

 

Hønefoss, 25. februar 2016

SpareBank 1 Ringerike
Hadeland

Kontaktpersoner:
Bjørn Rune Rindal - 917 67 620
Banksjef Bedriftsmarked

Erik Gjerdbakken - 93067352
Bedriftsrådgiver