Pressemelding lokalbank Lunner

Lokalbank Lunner fra daglig betjent kontor til kveldsåpent en dag i uken.

Kunders bruk av bank er i stadig endring – fra manuelle til selvbetjente tjenester. Dette er en ønsket utvikling, både fra kunders og finansnæringens side.
Økonomisk rådgivning blir i større grad bankenes satsningsområde knyttet til bankkontoret.

Som en konsekvens av dette samler SpareBank 1 Ringerike Hadeland kompetanse i
større miljøer. Vi mener kunder skal møte en solid samtalepartner i banken og
rådgiverne skal være del av et kompetansemiljø for å utvikle seg videre,
kommenterer adm. banksjef Steinar Haugli.
Han forsikrer videre at kundene også i fremtiden vil bli godt ivaretatt – i hovedsak fra lokalbank Gran – av de samme rådgiverne som tidligere.

I Lunner kommune er det stor daglig arbeidsutpendling.
Banken vil derfor holde kontoret på Harestua åpent for rådgivning (etter avtale) hver tirsdag kl. 15:00 – 20:00.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er fortsatt den banken i
regionen med flest kontorer – i hele 5 kommuner; Gran, Nittedal, Jevnaker, Ringerike og Hole.

Automatbanken på Harestua vil opprettholdes med minibank og innskuddsautomat.

Endringen skjer med virkning fra fredag 16. desember 2016.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland legger – også i fremtiden - vekt på høy
tilgjengelighet for kunder både i kontoret, på telefon og via elektroniske
tjenester.

Hønefoss, 24.10.2016

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Steinar Haugli
adm. banksjef
Tlf. 971 95437