Vellykket emisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland informerte i slutten av april om forestående emisjon. For å sikre mulighet for fortsatt vekst, var hensikten å øke eierandelskapitalen gjennom en rettet emisjon, en reparasjonsemisjon og en ansattemisjon.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen og ansattemisjonen utløp 12. juni 2017, kl 16.30.

 

Banken har fått tegning for 313 mill. kroner, som fordeler seg med 275 mill. kroner fra den rettede emisjonen, 29 mill. kroner fra reparasjonsemisjonen (eksisterende EK beviseiere) og 9 mill. kroner fra ansattemisjonen. Dette er kapital som skal settes i arbeid i distriktet vårt, forteller en fornøyd adm. banksjef Steinar Haugli.
Vi er overveldet over responsen emisjonen har gitt – banken har vært lett å «selge inn» hos investorer, dagens egenkapitalbeviseiere og ansatte i bedriften. Dette gjør meg både stolt og ydmyk og det stiller høye krav til å levere gode resultater - også - i tiden som kommer.

Vi skal være en god og lokal bank for kundene våre og vi skal ta del i den store utviklingen som ventes i distriktet vårt, - både i randsonen til Oslo langs riksvei 4 gjennom Nittedal og Hadeland og i Ringeriksregionen, fortsetter Haugli.

 

Kapitalkravet til norske banker øker og denne utvidelsen av eierkapital banken har gjennomført setter den i stand til å drive offensivt, vokse videre og kunne være med å realisere lokale prosjekter og drive kunderekruttering både innenfor privat- og bedriftsmarkedet.

Utbygging av boligområder, barnehager, skoler og infrastruktur gjør distriktet vårt til et svært interessant område å etablere seg i. Denne veksten vil banken være med å legge til rette for, både ved å skaffe kapital og vise et bredt samfunnsengasjement!

 

Adm. banksjef Steinar Haugli er svært godt fornøyd med resultatet av emisjonen og gleder seg til å delta i fremtidig, lokal utvikling!

 

Hønefoss, 15. juni 2017

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Kontaktperson;
Adm. banksjef  Steinar Haugli  
Tlf 971 95 437