SpareBank 1 Ringerike Hadeland øker renten

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har besluttet å øke renten på bolig- og flexilån med inntil 0,15 %-poeng og enkelte næringslivslån med inntil 0,25 %-poeng. Dette er noe mindre enn mange andre banker.

Pengemarkedsrenten har økt i løpet av 2018. Rentehevingen kommer som en konsekvens av dette, sier adm. banksjef Steinar Haugli i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Renteendringen for nye lån gjelder fra 01.10.2018
Renteendringen for eksisterende lån fra 15.11.2018

Laveste boliglånsrente i banken blir etter endringen 2,30 %, til LO-medlemmer under 34 år.

Renten på enkelte innskuddskonti økes med inntil 0,25 %-poeng, med virkning fra 15.11.2018

Vårt mål er alltid å være konkurransedyktig. Det er vi også etter denne endringen, sier Haugli. Med høy aktivitet og optimisme i regionen, ser vi positivt på både stedsutvikling og arbeidsmarked fremover. Tilgangen på nye kunder tyder på at de setter pris på betjeningsmodellen vi bruker. Gode digitale løsninger i kombinasjon med tilstedeværelse og møte med dyktige rådgivere, ser vi passer mange i vårt distrikt, forteller Haugli.

Etter en lang periode med historisk lave boliglånsrenter er det ikke overraskende at rentenivået nå øker. Norges Bank hevet – ikke uventet – styringsrenten sist uke til 0,75 % og varsler at renten skal heves igjen i første kvartal neste år.

Banksjef Haugli mener kundene er godt rustet til den varslede renteøkningen. 

Hønefoss, 27. september 2018

Kontaktperson:

Steinar Haugli
Adm. banksjef 
Tlf: 971 95 437