Et bedre sted å leve

Hvert år deler vi ut midler, stipender og gaver av vårt overskudd. Dette er en stor del av hjertet vårt; samfunssengasjement.

Er du en uslepen diamant, en bedrift i startfasen, en klubb eller et lag som ønsker å få fullført et prosjekt; vi ønsker å være med på veien... fra start eller for videreutvikling. 


Nærinsstiftelsen

Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet?

Da kan du søke om investeringsmidler fra SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse


Søknadsfrist: 1. februar, 15. april, 25. august og 1. oktober

Talentstipend

Talentstipendet tildeles unge mellom 15 og 30 år som utmerker seg innen idrett, kultur, kompetanseutvikling eller miljø-/samfunnsengasjement.

Vi heier på satsing og utvikling, og dette stipendet skal inspirere til nettopp dette.

Søknadsfrist 1. mai


Vi heier

Bli kjent med hvordan støtten vi gir omsettes til meningsfylte aktiviteter og lokal verdiskapning. Gjennom #viheier deler vi de gode historiene om hvordan støtten omsettes til meningsfulle aktiviteter og lokal verdiskapning.


SpareBankstiftelsene

Opprettelse av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland forblir i lokalsamfunnet.


Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.


Vi har tre SpareBankstiftelser; Ringerike, Jevnaker Lunner Nittedal og Gran