Samfunnsansvar og bærekraft

Klima og naturmangfold

Vi skal drive bankvirksomhet på en måte som sikrer at dagens behov tilfredsstilles, uten at det skjer på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine. 


Det skal lønne seg å velge "grønt"

«Vi vil gjøre det lønnsomt for våre kunder å ta aktive grønne valg. Slik bidrar vår bank til det nødvendige grønne skiftet.»  Steinar Haugli
Administrerende banksjef, SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Et godt resultat på energimerkingen på boligen kan være gode nyheter for lommeboka di. Dette gjelder både ved bygging av ny bolig, men også eldre boliger.


Sparing i fond med fokus på bærekraft - god samvittighet for fremtiden

Bryr du deg om hvordan pengene dine blir investert, og at pengene investeres i bærekraftige selskap? Det skal være enkelt å ta grønne valg, slik at du kan se sparepengene dine vokse og samtidig ha god samvittighet.