Investering og tilskudd

Søkeren kan være:
  • Privatperson
  • Annen juridisk enhet (selskap)
  • Offentlig organ

Det kan søkes om investeringsmidler eller støtte til:
  • Nyetablering/ egenkapital
  • Produktutvikling
  • Patentsøknad
  • Bidrag til næringsfremmende aktiviteter
  • Utredninger/ rapporter for å fremme næringsutvikling

Stiftelsen kan også investere i nyetablerte virksomheter for å sikre tilstrekkelig egenkapital i oppstartfasen


Overordnet krav:
  • Må være tidsbegrenset og innenfor en fastsatt kostnad
  • Det må foreligge en prosjektplan med utarbeidet tids- og kostnadsestimat