Investering og tilskudd

Søkeren kan være:
Privatperson
Annen juridisk enhet (selskap)
Offentlig organ

Det kan søkes om investeringsmidler eller støtte til:
Nyetablering/ egenkapital
Produktutvikling
Patentsøknad
Bidrag til næringsfremmende aktiviteter
Utredninger/ rapporter for å fremme næringsutvikling

Stiftelsen kan også investere i nyetablerte virksomheter for å sikre tilstrekkelig egenkapital i oppstartfasen


Overordnet krav:
Må være tidsbegrenset og innenfor en fastsatt kostnad
Det må foreligge en prosjektplan med utarbeidet tids- og kostnadsestimat