Krav til søknaden

En søknad om investering eller støtte må inneholde:
 • Presentasjon av søker / selskapsinformasjon
 • Forretningside – kort beskrivelse av prosjektet og dets sluttprodukt.
 • Egenvurdering av markedsbehovet
 • Beskrivelse av forretningspotensialet
 • Konkurrenter
 • Nettverk - samarbeidspartnere
 • Økonomiske budsjett med nøkkeltall og finansieringsplan.
 • Milepælsplan med delmål – minimum 3

Særlige krav til søknad om investeringer 

En investeringsbeslutning blir underlagt en forretningsmessig vurdering, og det vil særlig bli lagt vekt på følgende:
 • Selskapsinformasjon
 • Forretningsidè
 • Forretningsplan
 • Sammensetning av ledelse/ styre
 • Forretningspotensiale
 • Økonomiske budsjett, inkludert likviditetsbudsjett