Krav til søknaden

En søknad om investering eller støtte må inneholde:
Presentasjon av søker / selskapsinformasjon
Forretningside – kort beskrivelse av prosjektet og dets sluttprodukt.
Egenvurdering av markedsbehovet
Beskrivelse av forretningspotensialet
Konkurrenter
Nettverk - samarbeidspartnere
Økonomiske budsjett med nøkkeltall og finansieringsplan.
Milepælsplan med delmål – minimum 3

Særlige krav til søknad om investeringer 

En investeringsbeslutning blir underlagt en forretningsmessig vurdering, og det vil særlig bli lagt vekt på følgende:
Selskapsinformasjon
Forretningsidè
Forretningsplan
Sammensetning av ledelse/ styre
Forretningspotensiale
Økonomiske budsjett, inkludert likviditetsbudsjett