Krav til søknaden

En søknad om investering eller støtte må inneholde:
 • Presentasjon av søker
 • Grundig beskrivelse av prosjektet og dets sluttprodukt med budsjett og tids-/aktivitetsplan
 • Finansieringsplan med oversikt over egenfinansiering, lån og eventuelt andre bidragsytere
 • Vurdering og beskrivelse av forretningspotensialet og/eller næringsmessige interesser som vil bli utredet i prosjektet
 • Status på prosjektet det søkes investeringsmidler til (f.eks. forretningsplan, forretningsidé)
 • Begrunnelse for hvorfor prosjektet bør støttes, i tillegg til en plan for hva en ønsker å oppnå gjennom prosjektet

Særlige krav til søknad om investeringer 

En investeringsbeslutning blir underlagt en forretningsmessig vurdering, og det vil særlig bli lagt vekt på følgende:
 • Selskapsinformasjon
 • Forretningsidè
 • Forretningsplan
 • Sammensetning av ledelse/ styre
 • Forretningspotensiale
 • Økonomiske budsjett, inkludert likviditetsbudsjett