Tidligere mottakere av støtte

Vi har siden 2007 gitt totalt kr 22,3 mill. i støtte til små og store prosjekter. Vi er distriktets største private bidragsyter. Her ser du noen av de som har fått støtte fra oss.


ASK Gård foredling AS

Ask Gård foredling as ble etablert i 2013, vi har på to år gått fra å produsere 100kg i året som en hobby på stabburet til i dag å ha 5 ansatte og en forventet produksjon i 2016 på 10 tonn spekemat. I 2015 hadde vi 300 % vekst, og leverer økologisk spekemat i dag til landets ledende delikatesseforretninger og restauranter. Vi har mål om ytterligere 50% vekst i 2016, og en omsetning på 10 millioner NOK innen 2020.

Dette prosjektet hadde ikke vært mulig om vi ikke hadde mottatt støtte fra Næringsstiftelsen. Det å bygge opp et produksjonsanlegg for mat er fryktelig kostbart og oppstartsårene er kritiske. Ask Gård foredling as fikk i 2014 støtte til å bygge produksjonsbygget, og i 2016 støtte til videre utvidelse.

Uten slike tiltak ville det være fryktelig vanskelig å starte opp tilsvarende prosjekter, uten eksterne investorer. Det er med på å bygge arbeidsplasser og lokal forankring gjennom matkultur.

Ask Gård foredling as - Ask Brygghus 
Daglig leder
Kristoffer Evang

 


Solobservatoriet

Planetariet på Tycho Brahe instituttet på Harestua tenkes som en multifunksjonell sal. Planetariet skal brukes som undervisningssal, foredragssal og forsamlingssal og skal kunne romme inntil 200 mennesker. Videre ønskes overnattingskapasiteten utvidet slik at man kan ta i mot inntil 4 skoleklasser samtidig .Planetariets form, med en kuppelhvelving, skal være stedets hovedelement og skal ha en arkitektonisk utforming som markerer Tycho Brahe instituttet som ledende innenfor astronomiske observasjoner og formidling av kunnskap.

Planetariet skal ha en kombinert lobby, kafe/restaurant og utstillingsareal, med plass for en sjeldent flott samling av mineraler, som er i instituttets eie. Videre skal det tilrettelegges for 4 utvendige, overdekkede observasjonsplattformer hvor de besøkende kan observere himmelen og stjernene med kikkert.  

For å realisere prosjektet har man måttet få utarbeidet og godkjent en reguleringsplan for området, som for øvrig ligger innenfor markagrensen.  Til dette arbeidet har Næringsstiftelsen bidratt med kr 400.000 i tilskudd.  Reguleringsplanen ble godkjent høsten 2015, og man er nå i gang med realisering av prosjektet.