Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsen skal bidra til positivitet og utvikling i lokasamfunnet.


Opprettelse av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Sparebanken Jevnaker Lunner gjennom nesten 150 år forblir i lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.