Ringerike


Sparebankstiftelsen Ringerike skal bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet


Opprettelse av sparebankstiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Sparebanken Ringerike gjennom mer enn 175 år forblir i lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.