Samfunnsansvar og bærekraft

Vekstbarometer for Ringeriksregionen

Ringeriksregionen er og skal også i fremtiden være et godt sted å bo, leve, jobbe og drive næringsvirksomhet.

"SpareBank 1 Ringerike Hadeland vil bidra til å skape vekst i regionen. Derfor deltar vi i utviklingen av Vekstbarometeret."

- Steinar Haugli
Adm. banksjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland


Vekstbarometer for Ringeriksregionen - 2020

Vekstbarometer for Ringeriksregionen er utviklet av Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med finansiering fra Sparebank1 Ringerike Hadeland.
Vekstbarometeret består av en årlig rapport og en nettside. Rapporten presenterer status for vekst og utvikling i regionen, samt hva som kan forklare veksten i Ringeriksregionen.


Video placeholder image
Presentasjon av Vekstbarometeret 2021 

Presentasjonene ligger her i sin helhet.

Konferansier: Bjørn Rune Rindal