Kortreklamasjon

Er du blitt belastet feil transaksjoner på kortet ditt?
For å få en rask og smidig behandling av en klagesak, ber vi deg fylle ut reklamasjonsskjema og sende dette til oss.

Husk å sperre kortet ditt så raskt som mulig!

Ønsker du å reklamere på norske transaksjoner, må du vedlegge kopi av politianmeldelse. Uavhengig av hva reklamasjonen gjelder, må vi motta en forklaring på hendelsesforløpet.

Har du ikke har mottatt varer/tjenester må du først forsøke å komme til en løsning med firmaet du har handlet med. Blir det ingen løsning, ber vi deg vedlegge den skriftlige korrespondansen du har hatt med firmaet sammen med egenerklæringsskjemaet.

Logg inn i nettbank, og sperr kort her

Har du ikke BankID: Hent skjema her


Utfylt og signert skjema sendes på mail til: firmapost@rhbank.no,
Du kan også levere skjemaet i et av bankens kontorer eller sendes til: 
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Postboks 518 Sentrum
3504 Hønefoss

Merk henvendelsen med "Misbruk av kort".

Egenerklæringsskjema "Kortmisbruk - egenerklæring" (side 1) skal fylles ut av alle, uavhengig om det er ukjente transaksjoner eller tvistemål.

Reklamasjon/Dispute – Egenerklæring (side 2): Skal benyttes når kortholder ikke har mottatt varer/tjenester osv. 

Svindel/Fraud (side 3): Skal benyttes når kortholder ikke vedkjenner seg transaksjonen.

Husk at du må signere på egenerklæringsskjemaene!