Påmelding

Dette er SpareBank 1 Ringerike Hadeland sine arrangementer.


VEKSTBAROMETER
for Ringeriksregionen

Du inviteres til lansering av VEKSTBAROMETERET og det første frokostseminaret om vekst og utvikling i Ringeriksregionen 15. mars kl 08.00 - 10.30 i Bysalen Amfi, Hønefoss