• Når vi har fått nødvendig medisinsk informasjon om sykdommen eller ulykkesskaden.