Bankkontoret på Harestua er åpent for rådgivning etter avtale tirsdager kl 15:00 – 20:00

Du avtaler tidspunkt med vårt kundesenter på
tlf 915 02130