Kristin Ruud
Banksjef info- og samfunnskontakt
928 94 737