• Engangskode på mobil kan brukes på iPhone fra 4S og nyere og Android versjon 5.0 og nyere. Har du andre telefontyper som Windows, Blackberry, eller lignende kan du bruke BankID på mobil for å logge inn.