• Du kan gjennomføre nettmøtet på pc, mac, mobil eller nettbrett.

    Nettmøtet foregår på Teams, som er et dataprogram for digitale møter. Teams fungerer best dersom du laster ned programmet.