IPS for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende? Da kan det lønne seg å spare til pensjon i IPS.

Som selvstendig næringsdrivende har du ansvar for din egen pensjon. Hvis du ikke sparer selv får du kun det som settes av i Folketrygden, og kan ende opp med å nesten halvere inntekten din som pensjonist.

Bare lønn opp til 7,1 G (664 801 kroner) gir opptjening i Folketrygden, derfor rådes alle selvstendig næringsdrivende til å spare til pensjon på egenhånd.

Med IPS, pensjonssparing med skattefordel, som kom 1. november 2017 har du nå to alternative måter å spare til pensjon på som begge gir utsatt skattefordel. Fra før kan du spare i innskuddspensjon, en ordning som kan lønne seg hvis du tjener over ca. 700 000 kroner.

Tjener du under 7,1 G bør du som hovedregel velge IPS.

IPS

Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner i året og få 22 % av sparebeløpet igjen på skatten.

Det vil si at hvis du sparer 40 000 kroner i år, vil du få tilbake 8 800 kroner neste år. Sparer du 5 000 får du tilbake 1 100 kroner. Du velger selv hvor mye du ønsker å spare hvert år, og om du vil ta pause i sparingen. Du kan også sette inn engangsbeløp når du ønsker det.

– Dette er en svært god spareordning. Det er mange år siden det var så gunstig å spare til pensjon, sier Wenche Seljeseth, leder av Pensjon i SpareBank 1.

IPS er forbeholdt pensjonstiden

Du skatter ikke av avkastningen mens du sparer og betaler heller ikke formueskatt for oppspart beløp, men siden sparepengene er forbeholdt pensjonstiden, binder du sparepengene dine til du fyller 62 år.

– Er du en som synes det er vanskelig å spare langsiktig, og som tar litt fra sparekontoen både nå og da, er IPS en gunstig og forutsigbar sparemåte som sikrer at pengene går til det formålet de skal, sier Seljeseth og tilføyer:

– Men i og med at pengene er bundet til du er 62 år, er det viktig at du tenker over hvilket beløp du har mulighet til å sette av til pensjon.

Skattefordelen

Skattefordelen kan sees på som et slags «lån» som må tilbakebetales når du tar ut pensjonen, men som du har fått avkastning av i alle årene du har spart.

– Fordelen ved dette «lånet» øker jo lenger tid det er til du begynner å ta ut pensjonen, forklarer Seljeseth.

En annen fordel med IPS er at når du begynner å ta ut pengene, beskattes de kun som alminnelig inntekt, som i 2020 er 22 %.

Vi gjør det enkelt å velge riktig sparing!

IPS er sparing i fond. Vi gir deg vår anbefalte forvaltning, Alderstilpasset profil, men du kan velge noe annet hvis du ønsker det.

Alderstilpasset profil betyr at alle under 40 år får sparingen investert i aksjer, og at aksjeandelen gradvis reduseres når du nærmer deg utbetalingstiden. Dette gir deg mulighet til god avkastning, samtidig som risikoen reduseres.

– Vi sørger for å ivareta fordelingen mellom renter og aksjer for deg. Enkelt og greit, sier Seljeseth.