Tema

Gode råd


Råd for samboere

Her kan du lese om hvordan du kan sikre deg og din samboer økonomisk og juridisk i et samboerforhold. Dermed unngår du samboerfellene dersom den ene parten dør eller dere går fra hverandre.

Råd om separasjon og skilsmisse

Separasjon og skilsmisse får som hovedregel store økonomiske konsekvenser. Skriv aldri under på noen avtaler når dere er i oppbruddsfasen.

Råd om arv og skifte

Her kan du lese om noen av de viktigste reglene om arv og arveoppgjør, og hva banken kan hjelpe deg med.Banken er ikke ansvarlig, verken økonomisk eller på annen måte, med hensyn til handlinger som måtte bli gjennomført med basis i denne informasjonen.

Råd når du blir alene

Ved dødsfall i nær familie oppstår en vanskelig situasjon. Det kan være problematisk å skaffe seg full oversikt over økonomien, blant annet fordi et dødsfall involverer mange offentlige og private instanser. For noen kan dødsfall i nær familie bli ekstra belastende dersom de i tillegg får økonomiske problemer. Da kan en oversikt med svar på viktige spørsmål som dukker opp når en av de nærmeste faller bort, være til hjelp.