Hvor kommer pengene fra?

Har du barn som tror at bankkort er en utømmelig kilde til penger? Når pengene bor i kortet, kan lommepenger være en måte å lære barnet hvor pengene kommer fra.

Vår erfaring er at det kan være like vanskelig for foreldre å lære bort sunn økonomi, som det er å få barn til å forstå det. En måte å forklare hvor pengene kommer fra er å snakke om lønn, fortell at det er penger dere har jobbet for få. For å gjøre lønn forståelig kan det å gi en fast sum lommepenger for avtalte oppgaver være en god ide.

- Poenget med å gi lommepenger mot ytelse er å lære barna at det ligger jobb bak hver krone. På den måten får penger en verdi, og de ser hva som må til for å tjene penger, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Ifølge Gundersen er det opp til hver enkelt familie å bestemme hvor mye og hvor ofte det bør gis lommepenger, men det bør være klart for barna hva det gis lommepenger for og hva de skal brukes til.

- Alternativet til lommepenger er å gi barna penger når de trenger det. Faren med det er at man lærer barna å mase om penger, og får de alltid ja vil de få en oppfatning om at mor og far er en ubegrenset tilgang til penger, sier Gundersen.

Gundersen mener at ved å gi en fast sum lommepenger og bruke det bevisst gir det en fin mulighet til å snakke om det å bruke penger, og barna vil selv erfare at de må gjøre en liten innsats for å få penger.

3 tips til hvordan lære barn hvor pengene kommer fra:

1. Innfør lommepenger, avklar hva barnet må gjøre for å få lommepenger, hvor ofte og hvor mye

2. La barna bruke lommepengene når de kjøper ting selv

3. Vær interessert og sjekk saldo sammen med barnet før og etter et kjøp