Video placeholder image

Sameie, borettslag eller aksjeselskap?

Hør historien til Camilla om studentlivet, den første boligen og regnskapsforståelse før budgiving.

Hva lurer du på?

Boliger har mange eierformer. Selveier med enebolig/rekkehus som har eget gårds- og bruksnummer, gir full råderett innenfor kommunale og naborettslige regler. Ved selveier av eierseksjon, får du enerett til egen seksjon og sameie for andre deler av eiendommen (sammen med andre seksjonseiere). Du bør se på vedtektene for sameiet før et kjøp, og skaffe deg innsikt i sameiets økonomi. Også ved kjøp av borettslagsbolig er det viktig å sette seg inn i felleskostnader og økonomi. Her er det borettslaget som eier boliger og tomt; gjennom å kjøpe andel får man enerett til bruk av en bolig. Aksjebolig betyr at et boligaksjeselskap eier boliger og tomter. Kjøp av aksje gir bruksrett til en bolig og medbestemmelsesrett i selskapet. Pass på å sjekke økonomien i selskapet. Ta kontakt med banken så kan vi hjelpe deg med innsikt i økonomien til borettslaget, sameiet eller boligaksjeselskapet du vurderer å kjøpe deg inn i.

Det er ikke uvanlig å oppdage mangler etter innflytting. Dette kan gjelde elektrisk anlegg, tomtegrenser, manglende veirett og mye annet. Bruktbolig selges vanligvis «som den er». Likevel kan det være grunnlag for prisavslag dersom det er gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger, eller om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn man kunne regne med. Et eksempel på dette er bolig som selges med nyoppusset bad, hvor det kort tid etter overtakelse oppdages fukt i gulvet. Ved mangler er det viktig å sende reklamasjon raskt til megler og selger. 

Det er viktig å inngå en god leieavtale før leieforholdet innledes. Leietaker bør også betale depositum som plasseres på slik konto hos banken. Tenk gjennom hvilken type avtale som er ønskelig. Tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse når avtalt tid er ute. Leietiden må som utgangspunkt være minst 3 år, eller minst 1 år hvis det er lofts-/sokkelleilighet eller bolig i tomannsbolig (dvs. at utleier og leietaker bor i samme hus). Tidsubestemt leieavtale krever saklig grunn for oppsigelse – det er ikke nok at man går dårlig overens med leietaker.

Det er ingen hemmelighet at sameie kan by på utfordringer. Ofte er bakgrunnen forskjellig syn på vedlikehold: hva som bør gjøres, hvem som skal gjøre dette og hvordan kostnader skal fordeles. Det kan også være vanskelig å bli enige om bruken i de mest attraktive periodene. Dere bør prøve å finne løsninger for et fungerende sameie, men dersom dette ikke lykkes, er det naturlig å be om å bli kjøpt ut. Dersom de andre sameierne motsetter seg dette, kan det gjennom begjæring til tingretten kreves oppløsning av sameiet. Hytta blir da lagt ut for salg, med forkjøpsrett for øvrige sameiere.

Vi har utfordret Torstein Bae til et parti med Lyn-juss om eiendom

Hør Torstein sine gode tips og råd for hva du bør vite og gjøre ved kjøp av bolig og utleie.

Video placeholder image