Active Fire Barrier

Vi ønsker å bidra til å redusere branntilløp i elektriske anlegg i landbruket. Vårt forsikringsselskap har derfor inngått samarbeid med Ignis Solution om løsningen Active Fire Barrier fra Tecsafe.

Gir deg 10 % rabatt på forsikringen.
Oppdager branner før de oppstår og kutter strømtilførselen.
Varsler deg om feil i el-anlegget.
Rimelig og enkel installasjon uten store inngrep.

Active Fire Barrier forhindrer brann

Norsk klima og implementering av moderne løsninger i landbruket medfører et høyt strømforbruk. Dette, i kombinasjon med gasser som eroderer koblinger og skap som står kaldt, gir økt stress på el-anlegget og øker risikoen for kritiske feil, varmgang, og branntilløp.

Majoriteten av dagens el-anlegg er eldre og dimensjonert for et langt lavere strømbehov enn moderne anlegg. Nye anlegg kan være utsatt for komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering. Ved elektrisk feil i en fordelingstavle eller en komponent, avgis det gasser ved overbelastning, lysbuer o.l. Gassene avgis som oftest før åpen flamme.

Active Fire Barrier er et norskutviklet system som oppdager disse gassene, kutter strømtilførselen og varsler deg om feil i anlegget. Dermed blir branntilløpet forhindret, og en elektriker kan rette feilen. 


​​​​​​​Brannbarrierer

AFB-systemet (Active Fire Barrier) gir en ekstra brannbarriere som sikrer det elektriske anlegget gjennom tidligfasedeteksjon, varsling og forhindring av videre varmegang. AFB-systemet er ikke en erstatning for kontrollrutiner som el-kontroll og termografi, men et supplement som gir overvåkning, varsling og preventivt tiltak utover øyeblikksbildet ved el-kontroll.

Brannbarriere 1
Forebyggende tiltak
Brannbarriere 2
Før åpen flamme
Brannbarriere 3
Tidlig fase brann
Brannbarriere 4
Full brann
 • Interne og eksterne kontroller
 • Sjekklister
 • Termografi
 • Brannbestandig materiale i
  risikoområder
 • Erstatning av skadet materiale
 • Oppgradering av fasiliteter
 • AFB overvåker
  gassnivået kontinuerlig
 • Kutter strøm ved gassnivåer
  som indikerer varmegang/brann
 • Varsling på ønsket metode
  gjennom fri alarmport
   
 • Brannalarmvarsling
 • Automatiske
  brannslukningsanlegg
 • Evakuering
 • Manuell bruk av
  brannslukningsapparat
  for små branner
 • Manuell brannslukking
 • Lokale brannvesen
   

Hvorfor benytte Active Fire Barrier som preventiv løsning?

 • Miljøvennlig, rimelig og enkel installasjon
 • Reduserer risiko for spredning, storbrann og kostnadsfull evakuering
 • Reduserer materielle skader på skap og nedetid ved strømbrudd
 • Reduserer reparasjonsbehov og utbedringskostnader
 • Ingen aktiv slukking, opprydding eller gjenoppretting av skader
 • Ingen kostbar etterfylling av slukningsgass/væske
 • Utløser sikkerhetstiltak uten å stresse dyrene
 • Systemet kan gjenbrukes etter sjekk av tekniker

Bli kontaktet av landbruksrådgiver