Eiendom

Mange har tjent gode penger i eiendomsmarkedet, men noen har også gått på en smell. Her finner du mer om hva du bør tenke på for å lykkes.


Hvorfor skal du velge oss? 

Jobber du i et byggefirma, er entreprenør, investor eller privatperson som vurderer AS, kjenner du deg kanskje igjen i noe av dette?

 • Du er usikker på om det lønner seg å leie ut eller selge eiendommen din.
 • Boligmarkedets utvikling er viktig for deg.
 • Du trenger hjelp til finansiering og gjennomføring av boligprosjektet.
 • Det er vanskelig å vite forskjellen på når du å blir skattet som privatperson eller næringsdrivende.

Med oss på laget får du økonomisk rådgivning og tips fra tidligere erfaringer. Du får også en støttespiller i hele prosessen.


Lån til nye og gamle bygg

Hvis selskapet ditt skal bygge et nytt bygg eller rehabilitere et gammelt, kan det være fornuftig med et byggelån. Byggelånet utbetales i takt med arbeidet, og vi gir deg gode råd under hele prosessen. Når bygget er ferdigstilt blir byggelånet omgjort til et vanlig nedbetalingslån. 

Når du er ny på eiendomsmarkedet

Investeringer i eiendom innebærer alltid en viss risiko, men med gode forberedelser er det også store muligheter for å lykkes.

 1. Skaff deg god kunnskap om bransjen og om området der eiendommene finnes.
 2. Sørg for at du har satt deg inn i avgift- og skattespørsmål, og sett deg et klart mål som inkluderer en plan.
 3. Husk at eiendom krever vedlikehold, og at det kan være store kostnader forbundet med det.

Ha klare mål og tall før du søker om lån

For at vi skal kunne hjelpe deg med finansieringen, vil vi vurdere de viktigste områdene ved investeringen din. Derfor er det lurt om du har dette klart før du søker om lån:

 • Siste års regnskap og budsjett
 • Tegninger, målebrev og situasjonskart
 • Er prosjektet realiserbart med tanke på beliggenhet og størrelse?
 • Hvem skal utføre jobben (byggmester/entrepenør)?

Dette trenger du i oppstartsfasen

Har selskapet ansatte?

Hvis bedriften din har ansatte er det enkelte ting som er lovpålagt. Alle bedrifter må spare til pensjon for sine ansatte, og sette av forskuddstrekk på en skattetrekkskonto. I tillegg må du ha yrkesskadeforsikring hvis noen blir syke eller skader seg på jobben.

Har selskapet eiendeler eller eiendom?

Alle viktige eiendeler bør forsikres slik at du kommer raskt i gang igjen hvis uhellet skulle være ute. Skal du sette opp et nytt bygg er det viktig med en prosjektforsikring. Hvis bygget allerede er oppe og står bør du ha næringsbyggforsikring eller boligbyggforsikring.