Kundeklubb-samarbeid

SpareBank 1 SMN Kundeklubb-app for de mellom 18 og 34 år.


Kundeklubb-appen

Appen gir medlemmene gode tilbud, rabatter, invitasjoner, arrangementer og andre fordeler. 

Ved inngangen til 2017 hadde kundeklubb-appen ca 7800 medlemmer, hvorav ca 500 var ansatte i SpareBank 1 SMN og resterende var bankens egne aktive kunder mellom 18 og 34 år, hovedsakelig i Trondheim og omegn.

Kundeklubben er nå åpen for alle mellom 18 og 34 år som har et eller annet kundeforhold til SpareBank 1 SMN.  I løpet av våren 2017 utvides det geografiske nedslagsfeltet, og konseptet vil markedsføres til kunder i målgruppen som er bosatt i Innherreds-området (herunder Steinkjer og Levanger m/omheng), og Molde-regionen. Dette innebærer 40.000 potensielle medlemmer.

En Questback-undersøkelse utført i 2016 viste at hele 85 % av de 700 medlemmene som besvarte undersøkelsen ville anbefale medlemskap til sine venner. 


Mer om appen

Appen skal til enhver tid ha innhold som er bredt, godt og som fenger målgruppen. Derfor ønsker vi å samarbeide med dere.

  • Det er helt gratis å være med, og det er ingen binding eller krav om signatur.
  • Gode tilbud blir markedsført bredt av banken via deres sosiale medier, nyhetsbrev og andre relevante kanaler uten kostnad for dere.
  • Vi sender ut SMS og push-varsel til medlemmene med faste intervall.
  • Kundeklubb-samarbeid kan åpne for samarbeid med de andre bedriftene som er med, eller med banken, på arrangementer eller events.

Tilbud dere kan ha i appen

  • Engangstilbud - kan kun benyttes 1 gang per medlem
  • Dere bestemmer hvor lenge tilbudet ligger, men vi anbefaler minimum 2 måneder
  • Fast fordel - kan benyttes opptil flere ganger av hver kunde
  • Varighet i minimum 6 mnd, med mindre dere har andre ønsker
  • Påmeldingsaktivitet - invitasjoner/utlodning/konkurranse
  • Alle aktiviteter er velkomne

Kontakt oss

For å komme med tilbud, aktivitet eller mer informasjon kontakt oss på telefon 73 60 60 23.