Kundeklubb-samarbeid

SpareBank 1 SMN Kundeklubb-app for de mellom 18 og 34 år i Trondheim og omegn ble lansert i april 2015.


Lev-livet-i-Trondheim-appen

Appen gir medlemmene gode tilbud, rabatter, invitasjoner, arrangementer og andre fordeler. 

Ved inngangen til 2016 hadde kundeklubb-appen ca 5000 medlemmer, hvorav ca 400 var ansatte i SpareBank 1 SMN og resterende var bankens egne aktive kunder mellom 18 og 28 år i Trondheim og omegn.

Kundeklubben er nå åpen for alle mellom 18 og 34 år som har et eller annet kundeforhold til SpareBank 1 SMN.  Utvidelsen av målgruppe anslås å gi en kraftig medlemsboost i første kvartal av året, da vi går fra å ha ca 9.000 potensielle medlemmer, til ca 35.000 potensielle medlemmer.

En Questback-undersøkelse utført i 2015 viste at hele 85 % av de 700 medlemmene som besvarte undersøkelsen ville anbefale medlemskap til sine venner. 


Mer om appen

Appen skal til en hver tid ha innhold som er bredt, godt og som fenger målgruppen. Derfor ønsker vi å samarbeide med dere.

  • Det er helt gratis å være med, og det har ingen binding eller krav om signatur.
  • Gode tilbud blir markedsført bredt av banken via deres sosiale medier, nyhetsbrev og andre relevante kanaler uten kostnad for dere.
  • Vi sender ut SMS og push-varsel til medlemmene med faste intervall.
  • Samarbeid kan åpne for samarbeid med de andre bedriftene som er med, eller med banken, på arrangementer eller events

Tilbud dere kan ha i appen

  • Engangstilbud - kan kun benyttes 1 gang per medlem
  • Dere bestemmer hvor lenge tilbudet ligger, men vi anbefaler minimum 2 måneder
  • Fast fordel - kan benyttes opp til flere ganger av hver kunde
  • Varighet i minimum 6 mnd, med mindre dere har andre ønsker
  • Påmeldingsaktivitet - invitasjoner/utlodning/konkurranse
  • Alle aktiviteter er velkomne

Kontakt oss

For å komme med tilbud, aktivitet eller mer informasjon kontakt oss på telefon 73 60 60 23.