Lag og forening

Har du verv i et lag eller en forening? Vi tilbyr enkle og effektive bank- og forsikringsløsninger for lag og foreninger.


Grunnpakke

Ingen foreninger er like, men de fleste har noen grunnleggende bankbehov. Derfor har vi etablert en ”grunnpakke” med basisproduktene foreningen trenger. Grunnpakken inneholder:

 • Nettbank bedrift uten etableringsgebyr, månedsavgift og med fritt antall brukere
 • Mobilbank bedrift
 • Foreningskonto for daglige inn- og utbetalinger
 • Bankkort uten årsgebyr
 • 10 gratis kontantinnskudd i våre automatbanker per halvår
 • Gratis nattsafe
 • Ladbare kontantkort
 • E-melding så får du e-post når dere mottar innbetalinger

Ta kontakt med banken for å ta i bruk den nye grunnpakken med tilhørende vilkår for lag og foreninger.

Endring eller opprettelse av nye brukere på en lag- og foreningskonto gjøres i nettbank bedrift

Vi tilbyr også

 • Medlemsnett - for å administrere og fakturere medlemmer
 • Faktureringstjeneste - enkel utsendelse av e-faktura
 • Inkassotjeneste - når det er vanskelig å få inn fordringer
 • Forsikringer
 • Finansiering 
 • Pensjonsordninger 

 • For å opprette foreningskonto og kundeforhold i banken må laget eller foreningen være registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret) og ha organisasjonsnummer. 

 • Nettbank bedrift

  Grunnlaget for håndtering av betaling for lag og foreninger er nettbank bedrift. Administrator i nettbanken bestemmer hvem som har tilgang til hvilke kontoer og det er ingen begrensning i antall brukere (gratis). Med nettbank bedrift har du:

  • Full oversikt over kontoer, inn- og utbetalinger
  • Forfallsregister med oversikt og status på alle betalinger
  • Oversikts- og rapporteringsfunksjoner med historikk
  • Oversikt over midler, kontantstrøm og likviditetsoversikt
  • Kan integreres med økonomisystemer (gjelder nettbank bedrift Integrert)
  • Mulighet til å sende eFaktura til medlemmer, bedrifter og statlig virksomhet
  • Godkjenning av regninger av to i fellesskap (krav for NIF medlemmer)

  Mobilbank bedrift

  Med mobilbank bedrift har du tilgang til banken uansett hvor du er. I Mobilbanken finner du de mest brukte funksjonene fra nettbanken. Mobilbanken får du som app til iPhone, Android, Windows Phone og kan i tillegg åpnes i nettleseren. I Mobilbank bedrift kan du:

  • Sjekke disponibel saldo
  • Godkjenne betalinger
  • Overføre mellom egne kontoer
  • Se transaksjoner
  • Se forfallsregister og stoppe betalinger
  • Sperre kort 
 • Er det mange som gjør innkjøp eller har utlegg på vegne av foreningen kan vi tilby to typer kort; Visa bankkort og Visa kontantkort.

  Visa bankkort

  SpareBank 1 Visa bankkort for bedrifter egner seg til små eller større innkjøp der bedriftens konto skal belastes direkte. Denne typen kort er det gjerne kun noen få nøkkelpersoner som har bruk for, for eksempel daglig leder og/eller økonomiansvarlig.

  Visa kontantkort

  Kanskje skal korpset på tur til utlandet eller velforeningen ha sommerfest? Da er det praktisk å ha et Visa Kontantkort som kan benyttes når andre i foreningen skal gjøre innkjøp på vegne av laget. Lading av kortet gjøres enkelt i nettbank, mobilbank eller telefonbank. Kortet kan lades opp flere ganger med en verdi på inntil 5.000 kr, og er gyldig i 1 år. Det er enkelt å holde oversikt over saldo og transaksjoner via smn.no eller sms.

 • Behovet for effektiv kontanthåndtering har mange lag og foreninger erfart i forbindelse med arrangementer eller kiosksalg. Vi tilbyr ulike løsninger, avhengig av ditt lag og forenings behov.

  Nattsafe

  Etter et arrangement er det gjerne penger i kassen fra billett- og kafésalg. Da er det greit å levere omsetningen av kontanter i bankens nattsafe. Tjenesten er gratis for foreningskunder i banken. For å ta i bruk tjenesten må nattsafeavtale etableres med banken. Husk å bestill nattsafeposer/-bilag.

  Innskuddsautomat

  I innskuddsautomaten kan dere selv gjøre selvbetjente innskudd av både mynter og sedler. Pengene blir automatisk kreditert konto. Som lag- og foreningskunde har dere 10 frie innskudd i året.

  Veksel

  På enkelte av våre kontor kan dere kjøpe veksel i myntrullveksler. Trenger bedriften din jevn tilgang på veksel kan dere inngå avtale direkte med Nokas. Les mer og inngå avtale på nokas.no. Skal dere holde et større arrangement med behov for mye veksel kan dette bestilles i banken. Husk å bestille i god tid før arrangementet da dette leveres av vår samarbeidspartner, NOKAS.

  Betalingsterminal

  Folk har i dag i liten grad kontanter i lommeboka og Norge er i verdenstoppen på bruk av kort. En betalingsterminal gir mulighet for å betale med kort og dermed økt salg. Betalingsterminal kan leies eller kjøpes direkte fra våre samarbeidspartnere Nets eller Point. I tillegg kreves brukerstedsavtale om oppgjørsbehandling med SpareBank 1 SMN, slik at omsetning kommer rett på konto. For at kunder skal kunne betale med Visa, MasterCard eller American Express må du også ha en avtale med Teller. 

 • Det er mange lover og regler å holde styr på også innen lag og foreningsarbeidet. Et styreverv er personlig. Det medfører at det enkelte styremedlem personlig svarer for et mulig erstatningskrav som følge av utføring av oppgaver for foreningen. Derfor anbefaler vi styreansvarsforsikring også for styrer i lag og foreninger.

  Forsikring mot underslag dekker det direkte økonomiske tap laget eller foreningen kan påføres som følge av at det er begått straffbare handlinger etter alminnelig borgelig straffelov, og inkluderer underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk i forbindelse med lag og forening. For alle lag underlagt Norges Idrettsforbund (NIF) er det obligatorisk å ha tegnet underslagforsikring for alle som disponerer konti på vegne av laget/foreningen.

 • Forsikringer

  Med riktige forsikringer på plass blir det enklere hvis noe uforutsett skulle skje. Eier foreningen klubbhus eller lignende må bygningsforsikring og forsikring av inventar og løsøre være på plass.

  Finansiering

  For at banken skal kunne behandle en lånesøknad må foreligge en del dokumenter:

  • Kopi av årsmøteprotokoll med vedtak om låneopptak. Det må være angitt lånebeløp, løpetid og formål for låneopptaket, samt hvilke sikkerheter som skal stilles som sikkerhet for lånet.
  • Skal det stilles sikkerhet i varelager, driftstilbehør og kundefordringer må laget/foreningen være registrert i foretaksregisteret.
  • Det må legges ved siste års regnskap, investeringsbudsjett og driftsbudsjett. 
  • Det er viktig at det er signaturberettige(te) som kan opptre på vegne av laget/foreningen i forbindelse med låneopptaket som signerer søknaden. 
  • Ved låneopptak kreves signatur i henhold til firmaattest.

  Når vi mottar forespørselen tar vi kontakt for å avtale et møte. Søknad om lån med alle vedlegg sender du til smn.bedrift@smn.no eller direkte til din rådgiver.

 • Dersom laget/foreningen har ansatte er det krav om å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring. Husk også reiseforsikring og underslagforsikring (obligatorisk dersom laget/foreningen er NIF-medlem).

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) forplikter også lag og foreninger til å sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Plikt til å ha tjenestepensjonsordning gjelder for lag og foreninger med:

  • Minst èn arbeidstaker uten eierinteresser som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • Minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • Arbeidstakere som samlet utfører arbeid som tilsvarer to årsverk
  • Arbeidstaker har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling
 • Lag og foreninger har tilgang til mange løsninger som gjør det enklere å få inn fordringer fra medlemmer og leverandører.

  Send e-faktura eller papirfaktura

  I nettbanken er det enkelt å utstede elektronisk faktura (e-faktura) til bedrifter og organisasjoner som skal betale til foreningen. Skal dere sende regning til offentlig sektor er det et krav at denne sendes elektronisk. Med e-faktura vil foreningen få raskere distribusjon av fakturaer, og dermed raskere innbetaling, alltid korrekt faktura- og betalingsinformasjon og lavere porto og administrasjonskostnader.Fakturaprint er inkludert i tjenesten ”Send eFaktura bedrift” slik at papirfaktura også kan sendes ut om nødvendig. Denne kan brukes til å fakturare medlemmene og andre privatpersoner. Det er gratis å ha tilgang til funksjonen. Gebyr belastes per genererte faktura i henhold til gjeldende prisliste.

  Inkassotjenesten - få inn pengene

  Noen ganger kan det være vanskelig å få inn pengene. Da er det greit å vite at foreningen også har tilgang til Inkassotjenesten gjennom nettbank bedrift. Med Inkassotjenesten sender du raskt og enkelt selv inkassovarsel og inkassobrev til kunder som ligger etter med betalingen.Tjenesten leveres av Conecto, som eies av SpareBank 1 Gruppen og er Norges fjerde største inkassoselskap. Tjenesten er gratis å opprette, du betaler kun for ved bruk av tjenesten. Conectos saksbehandlere følger opp kundene dine for å kreve inn utestående beløp. Løses ikke saken koster det deg ingen ting.Vi støtter lag og foreninger

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.