Næringsdriv Bærekraft 2021

Vi inviterer til Næringsdriv med tema bærekraft. Konferansen er et ledd i at vi sammen med Skift er lokal vertskapspartner til Zerokonferansen som holdes i Oslo samme dag. 

Program, onsdag 24. november
Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, Trondheim

08.30 Registrering

08.45 Velkommen, Herdis Growen Støvne-Bjørnsen, leder SMB SpareBank 1 SMN

09.00 Overføring fra Zerokonferansen, åpning ved statsminister Jonas Gahr Støre og daglig leder i Zero, Sigrun Gjerløw Aasland

09.45 Bærekraftsbarometeret 2020, Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig SpareBank 1 SMN

10.05 Pause

10.15 Fremtidens næringsliv - hva skjer? Tord Lien, NHO

10.35 Offentlige anbud som forretningsmulighet for SMB, Trondheim kommune

10.55 Samarbeid om grønne innkjøp og forretningsmuligheter i overgangen til nullutslippssamfunnet, Bjørn K. Haugland fra Skift og Berit Solseth og Line Hoven, Skiftmedlem Arntzen de Besche

11.05 Kompetanseprogram for SMB, Sintef og SpareBank 1 SMN

11.15 Pause

11.25 Panelsamtale med kunder, Herdis Growen Støvne-Bjørnsen, leder SMB SpareBank 1 SMN

11.55 Årets bærekraftpris v/ Vegard Helland, konserndirektør næringsliv, SpareBank 1 SMN

12.00 Lunsj
 

Etter lunsj er det mulig å følge følgende parallellsesjoner fra Zerokonferansen på stream i møterom hos SpareBank 1 SMN, Søndre gt 4.


13.02 - 13.33

  • Kraftkortslutning for det grønne skiftet? 
  • Jakten på klimanøytralitet

13.43 - 14.17

  • Havvind – klimaløsning og omstillingsnæring 
  • Mindre enn null: negative utslipp

14.47 - 15.18

  • Hele veien til mål – utslippsfri transportsektor del 1
  • Slik kan vi betale CO2-gjelda: finansiering av negative utslipp

15.28 - 16.00

  • Hele veien til mål – utslippsfri transportsektor del 2 
  • Tema kommer

 


Vi er lokal vertskapspartner til Zerokonferansen og medlem av Skift.