Næringsdriv Bærekraft 2021

Vi inviterer til Næringsdriv med tema bærekraft. Konferansen er et ledd i at vi sammen med Skift er lokal vertskapspartner til Zerokonferansen som holdes i Oslo samme dag. 

Program, onsdag 24. november
Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, Trondheim

08.30 Registrering

08.45 Velkommen, Herdis Growen Støvne-Bjørnsen, leder SMB SpareBank 1 SMN

09.00 Overføring fra Zerokonferansen, åpning ved statsminister Jonas Gahr Støre og daglig leder i Zero, Sigrun Gjerløw Aasland

09.45 Bærekraftsbarometeret 2020, Jan-Eilert Nilsen, bærekraftsansvarlig SpareBank 1 SMN

10.05 Pause

10.15 Fremtidens næringsliv - hva skjer? Tord Lien, NHO

10.35 Offentlige anbud som forretningsmulighet for SMB, Trondheim kommune

10.55 Samarbeid om grønne innkjøp og forretningsmuligheter i overgangen til nullutslippssamfunnet, Bjørn K. Haugland fra Skift og Berit Solseth og Line Hoven, Skiftmedlem Arntzen de Besche

11.05 Kompetanseprogram for SMB, Sintef og SpareBank 1 SMN

11.15 Pause

11.25 Panelsamtale med kunder, Herdis Growen Støvne-Bjørnsen, leder SMB SpareBank 1 SMN

11.55 Årets bærekraftpris v/ Vegard Helland, konserndirektør næringsliv, SpareBank 1 SMN

12.00 Lunsj
 

Etter lunsj er det mulig å følge følgende parallellsesjoner fra Zerokonferansen på stream i møterom hos SpareBank 1 SMN, Søndre gt 4.


13.02 - 13.33

  • Kraftkortslutning for det grønne skiftet? 
  • Jakten på klimanøytralitet

13.43 - 14.17

  • Havvind – klimaløsning og omstillingsnæring 
  • Mindre enn null: negative utslipp

14.47 - 15.18

  • Hele veien til mål – utslippsfri transportsektor del 1
  • Slik kan vi betale CO2-gjelda: finansiering av negative utslipp

15.28 - 16.00

  • Hele veien til mål – utslippsfri transportsektor del 2 
  • Tema kommer

 


Vi er lokal vertskapspartner til Zerokonferansen og medlem av Skift.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }