Næringsdriv Stiklestad 2019

Konferansen ble avholdt 25. oktober 2019.  
Her ser du fullt program for dagen.


Program Næringsdriv Stiklestad 2019

11:00 Lunsj

11:30 Velkommen
v/ Kjell Morten Myrvang, banksjef i SpareBank 1 SMN

11:35 Konjunkturbarometeret for Midt-Norge
Vi tar temperaturem på midtnorsk næringsliv
v/ Vegard Helland, konserndirektør i SpareBank 1 SMN

12:10 Økonomiske konjunkturer
Hva skjer globalt og hva med Norge? 
v/ Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i SpareBank 1 Markets

12:35 Boligmarkedet på Innherred
Godt driv i 2019, hva nå? Hva med markedet for kontorutleie?
v/ Jan Håvard Valstad, analysesjef i EiendomsMegler 1 Midt-Norge

12:55 Utdeling av Årets kremmer

13:00 Vel hjem!

Konjunkturbarometeret 2019

Vi har analysert 2018-regnskapet til ca. 40.000 bedrifter i Midt-Norge, og funnet vinnere og tapere blant bedrifter og bransjer. Vi har spurt 600 næringslivsledere om hva de tror om 2020.

Dessuten har vi vurdert de økonomiske konjunkturene i Midt-Norge, Norge og resten av verden og analysert boligmarkedet i ni byer i vår region.