Næringsdriv Trondheim 2019

Konferansen ble avholdt 23. oktober 2019.
Her ser du program for dagen. 


Program Næringsdriv Trondheim 2019

08:00 Frokost i Banksalen

08:30 Velkommen
v/ Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 SMN

08:35 Konjunkturbarometeret 2019 - Vi tar temperaturen på midt-norsk næringsliv

09:15 Økonomiske konjunkturer - Hva skjer globalt? Og hva med Norge?
v/ Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets

09:45 Pause

10:00 Årets spesialtema: Bærekraft

Status i midtnorsk næringsliv. Spennende funn fra undersøkelse i regi Sentio
v/ Jan-Eilert Nilsen, bærekraftansvarlig i SpareBank 1 SMN

Hva gjør SpareBank 1 SMN?
v/ Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 SMN 

10:25 Spennende nyskaping i regi Thamsklyngen i Orkanger
v/ daglig leder John Kåre Solem i Thamsklyngen

10:45 En god nyhet for Trondheim 
v/ Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune

10:55 Utdeling av Årets kremmer

11:00 Vel hjem

Konjunkturbarometeret 2019

Vi har analysert 2018-regnskapet til ca. 40.000 bedrifter i Midt-Norge, og funnet vinnere og tapere blant bedrifter og bransjer. Vi har spurt 600 næringslivsledere om hva de tror om 2020 og vurdert de økonomiske konjunkturene lokalt og internasjonalt.

Vi har også spurt 600 ledere om bærekraft, som er spesialtema i Konjunkturbarometeret 2019.

NæringsDriv
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }