Flytting av konto fra fiktivt kundenummer

Banken er pålagt å kunne identifisere alle kontohavere med fødsels- eller organisasjonsnummer. Her kan du flytte konto på fiktivt kundenummer til et reelt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Fylles ut hvis konto skal flyttes til privatperson
Fylles ut hvis konto skal flyttes til bedrift
Fylles ut hvis konto skal flyttes til bedrift