• Hos oss kan du få gunstig finansiering av solcelleanlegg til driftsbygninger. Solcellelånet fungerer slik:

    • 10 års nedbetalingstid
    • 3,40 % rente (krever 20 % egenkapital og pant i landbrukseiendommen)
    • Serielån


    For å få solcellelån må du ha god betjeningsevne og tilstrekkelig sikkerhet. Hvis du har behov for kortere eller lengre løpetid på lånet, eller ønsker en annen egenkapital, ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

    Har du spørsmål om solcelleanlegg ta kontakt med din lokale landbruksrådgiver. Vi hjelper deg gjerne med å vurdere investeringen!