Jeg har fått ny mobil. Må jeg installere engangskode-appen på nytt?

Nei, men du må aktivere appen på nytt. Du finner en veiledning inne i appen som forklarer hvordan dette gjøres.